Member list

Members who donated to our cause

NAMEAPRIL '18MAY '18
Aditya Kulkarni201200
Arthi Kannan500500
Ashish
Avatar
Azhar Fayaz200
Balaji Gopal Panda500500
Balaji M J500
Banu Ma200200
Bapuji Rao300
Bellandur Cricket Academy200
Beni Gopal Mandhanya100100
Bhubaneshwari Ghosh100100
Binay Chowdhari100100
Binod Pani
Boni Mukherjee
Chitra500
Dayanand
Deepa (Purva)250200
Deepak Khuntia500
Deepak Prushti500
Deepak Sahoo
Dhananjay Ghagre200200
Dilip Mishra501
Dr. Ashokh Samantha100100
Dr. Balasundhari Shreedhar
Dr. Binod
Dr. Rakesh Roshan Pradhan
Dr. Shubra Ghosh500500
Dr. Sushant Bhatta Mishra
Dr. Vikram
Ganesh Natrajan
Gowda Anna
Harsha Anantwar
Himanshu Mohapatra500
Jagan Mohapatra
Jamini Kanta Das
Jay Madhab Panda100
Jillian
Kinnari Patel (Purva)1000
Krishna (Purva)300
Lakshmi (Minnie Purva)200
Lala Kamalesh Ray
Lata Ji
M Aquib
Madhumita
Malthi ( Purva )500500
Manaswi Patnaik100100
Manjusha Joshi100100
Manoj Das200200
Manoj Mohapatra
Minnie Nikhil (Purva)500500
Niharanjan Shaoo
Pallabi Nayak100100
Parimalam500500
Payal (Purva)
Payal (SNN)200
Pransanta
Praveen
Pritha (Purva)
Purabi Nayak100100
Puspa Bhaskar
Rabin Adhikari300
Raj Kumar Meher300
Rajat600
Raji R
Ramesh Mishra100100
Rashmi Mandhanya100100
Rashmi Ranjan Pradhan
Renu Baid
Rinku (Purva)1000
Rithika Singhal
RVM Sankar
Sabyasachi Mitra (Bapi)200
Sachin Yande100
Samarendra Das501
Samita Panda (Purva)200
Sandhya
Sanjay
Sanjay Bose
Sanjay Mohapatra
Sanjeev Gupta
Sankar Maharana
Saroj Das
Shanu Bohra
Shiva Prasad300
Shivas
Soma Ghosh500500
Soumendu
Soumya Kanta
Srikanth200200
Srinivas Behura
Srinivas Sahoo
Subrat Ghosh5002500
Subrat Sahoo
Sudesh Kumar Patnaik
Sumitra Behra
Swapan Ghosh1000
Tapan Mohapatra300
Tarun Gowda200
Upasana Ghosh100100
Vignesh